صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان نجف آباد

فقطمرحله‌ تا دریافت وام قرض‌الحسنه

افتتاح حساب

مشتریان صندوق فقط با نیت خیر و قرض‌الحسنه افتتاح حساب نمایند تا از اجر اخروی برخوردار باشند و صندوق به پاس قدردانی از صاحبان حساب در صورت نیاز تسهیلات به آنها اعطاء خواهد نمود.

ثبت درخواست وام

برای درخواست وام از تاریخ افتتاح حساب حداقل سه ماه باید گذشته باشد و سن قانونی برای اعطای تسهیلات حداقل ۱۸ سال تمام می‌باشد. درخواست مجدد وام منوط به تسویه وام قبلی و پرداخت به موقع اقساط آن می‌باشد.

تکمیل پرونده

وام‌گیرنده به همراه ضامن یا ضامنین و وثایق وام طبق زمان اعلام شده جهت تکمیل پرونده  به صندوق مراجعه می‌نماید.

بررسی در کمیته وام

وام بر اساس درخواست متقاضی و تصویب هیات مدیره بر مبنای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیات مدیره پرداخت می‌گردد.

اعطای وام

پرداخت وام بر اساس نوبت ثبت‌نام متقاضی و با توجه به بودجه‌بندی صندوق واریز می‌گردد.

صندوق از نظر افتتاح حساب و سپرده‌گذاری اشخاص و اعطای تسهیلات تابع اساسنامه و ضوابط سازمان اقتصاد اسلامی ایران است و خارج از ضوابط ، تعهد و الزامی برای پرداخت تسهیلات ندارد.

ایمیل شما محرمانه است و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد
در صورت تمایل برای دریافت پاسخ ،شماره همراه خود را ثبت نمایید

Views: 1590

پیمایش به بالا