صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان نجف آباد

ردیف
نوع خدمت
کارمزد
توضیحات
۱
صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند/ اعتباری
۷۲،۰۰۰ ریال
۲
صدور انواع کارت مغناطیسی(نقدی، بن کارت، خانواده، هدیه و …)
۳۶.۰۰۰ ریال
۳
صدور کارت مجازی برای اشخاص حقیقی
۳۳.۰۰۰ ریال
۴
صدور کارت مجازی برای اشخاص حقوقی
۳۳.۰۰۰ ریال
 
۵
اعلام مانده کارت (بین بانکی)
۱.۴۴۰ ریال
این کارمزد شامل کلیه ابزارهای پذیرش بانکی و شاپرکی است.
۶
اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر- پایانه شعب (بین بانکی)
۲.۶۵۰ ریال
۷
هزینه پردازش اعلام مانده، صورتحساب ۱۰ گردش آخر، انتقال وجه درون بانکی/ مستمر سپرده/ کارت به سپرده/ کارت و …
۳۶۰ ریال
در انتقال وجه مستمر ، کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود.
۸
انتقال وجه شتابی کارت به کارت/ انتقال وجه کارت به شبا (خدمت سحاب)
حداقل ۷،۲۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد، مبلغ ۲،۸۰۰ ریال اضافه شود.
۹
ارسال پیامک اطلاع رسانی تراکنش حساب مشتریان
۳۰۰ریال به اضافه هزینه پیامک
۱۰
انتقال وجه بین بانکی پایا – دستور پرداخت انفرادی *
۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲،۴۰۰ ریال و سقف ۳۰،۰۰۰ ریال
در انتقال وجه مستمر ، کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود.
۱۱
انتقال وجه بین بانکی پایا – دستور پرداخت گروهی
۱۲،۰۰۰ ریال هر فایل به اضافه هر واریز ۱،۲۰۰ ریال
واریز گروهی به آن دسته از واریزهایی اطلاق می شود که تعداد واریزهای موجود در یک درخواست بیش از  ۱۰ واریز باشد و در واریز های دسته ای کمتر از این تعداد، کارمزد بر اساس واریز انفرادی محاسبه و اخذ خواهد شد.
۱۲
انتقال وجه بین بانکی ساتنا *
۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۸۰،۰۰۰ ریال
۱۳
اعلام ۱۰ گردش آخر کارت (بین بانکی)
۱،۸۰۰ ریال
این کارمزد شامل کلیه ابزارهای پذیرش بانکی و شاپرکی است.
۱۴
دریافت غیر حضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن (ثابت- همراه)، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه (از سازمان/شرکت ذیربط)
۱،۴۴۰ ریال
۱۵
واریز گروهی (پرداخت حقوق، واریز سود sهام،پرداخت پاداش، شارژ بن کارت و …) از سازمان متقاضی
۳،۶۰۰ ریال هر فایل به اضافه هر واریز ۳۶۰ ریال
۱۶
ارتباط هر حساب جدید با کارت- غیر حضوری
(پس از صدور کارت)
درخواست غیرحضوری از طریق درگاه های خدمات مدرن ۱۹.۸۰۰ ریال
۱۷
تغییر حساب اصلی کارت -غیرحضوری
درخواست غیرحضوری از طریق درگاه های خدمات مدرن ۳۳.۰۰۰ ریال.
۱۸
انسداد یا رفع انسداد حساب به درخواست مشتری –غیرحضوری (کلیه حساب ها)
غیر حضوری: ۳۳،۰۰۰ ریال
۱۹
ثبت دستور پرداخت مستمر (برای هر بار تعریف)
غیرحضوری: بدون کارمزد
۲۰
 خدمات مرتبط با صدور سفته و برات الکترونیک
برای یکبار درکل چرخه حیات سفته و برات الکترونیک  (اعم از صدور، انتقال، ظهرنویسی، تسویه و …) فارغ از مبلغ درخواستی، مقطوع ۲۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ کارمزد از متقاضی بابت ارائه خدمات بانکی اخذ می شود.
۲۱
فعالسازی همراه بانک و اینترنت بانک
هر درگاه ۱۰.۰۰۰ ریال
۲۲
انسداد یا رفع انسداد کارت به درخواست مشتری – غیر حضوری
غیر حضوری: ۳۳،۰۰۰ ریال
۲۳
صدور المثنی انواع کارت، پیش از تاریخ انقضای کارت (مربوط به انواع کارت ردیف های ۱ و ۲)
۱۵۰،۰۰۰ ریال
باتوجه به اینکه در هنگام صدور اولیه کارت بخشی از بهای تمام شده  کارت از مشتری اخذ می شود،
درصورتی که مشتری در نگهداری کارت اهمال یا سهل انگاری نموده و درخواست صدور مجدد کارت پیش از تاریخ انقضا ی کارت نماید، کلیه هزینه بهای تمام شده آن از مشتری اخذ می شود.
۲۴
احراز هویت غیر حضوری (الکترونیک)
۱۰۰.۰۰۰ ریال به اضافه هزینه استعلامات
درصورتی که احراز هویت بصورت غیر حضوری انجام و به تبع آن  افتتاح حساب نیز بصورت غیر حضوری انجام شود، کارمزد افتتاح حساب  جدول ریالی مربوط به ردیف ۲-۲-۶  صفر می باشد.
۲۵
ثبت یا انتقال یا استعلام  چک در سامانه صیاد (حضوری)
۵۰،۰۰۰ ریال
استعلام صرفاً شامل زنجیره انتقالات و ماده ۲۱ مکرر است.
۲۶
ثبت یا انتقال یا استعلام  چک در سامانه صیاد (غیرحضوری)
۱۰،۰۰۰ ریال
استعلام صرفاً شامل زنجیره انتقالات و ماده ۲۱ مکرر است.
۲۷
دریافت وجه نقد پایانه شعب pinpad
۱۴،۰۰۰ ریال
۲۸
خرید
مبلغ  ۱،۲۰۰ ریال ثابت برای تراکنش های تا سقف  ۶ میلیون ریال و دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲)مبلغ تراکنش های بالاتر از ۶ میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده ۴۰.۰۰۰ ریال می باشد)
کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
 *  برای ارسال حضوری (شعبه) دستورپرداخت مربوط به ساتنا و پایا (انفرادی) علاوه بر نرخ های مربوطه، مبلغ ۲۰،۰۰۰ ریال از مشتری اخذ می گردد.

Visits: 118

پیمایش به بالا