صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان نجف آباد

واریز آنی

 
سرویس‌های واریز آنی و غیر حضوری
 

دارندگان حساب بانک ملی از امکانات زیر استفاده کنند: 

شعب بانک ملی:
  • مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک ملی ایران در هر نقطه از کشور و واریز وجه به حساب شماره ۰۲۰۰۲۶۱۵۳۹۰۰۸ به نام قرض‌الحسنه فرهنگیان با استفاده از شناسه واریز که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
  • انتقال کارت به کارت از طریق یکی از دستگاه های خودپرداز بانک ملی و واریز وجه به کارت شماره ۸۲۳۷-۹۹۵۲-۹۹۱۱-۶۰۳۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از شناسه واریز، که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
سامانه بام بانک ملی:
  • انتخاب گزینه انتقال پول/ ثبت مبلغ مورد نظر / وارد نمودن شماره مقصد ۰۲۰۰۲۶۱۵۳۹۰۰۸ به نام قرض الحسنه فرهنگیان / افزودن شناسه واریز که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
  • انتخاب گزینه کارت به کارت / وارد نمودن شماره کارت مقصد ۸۲۳۷-۹۹۵۲-۹۹۱۱-۶۰۳۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان / ثبت مبلغ مورد نظر/ افزودن شناسه واریز که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.

توجه:  چنانچه از این روش استفاده نمائید حداکثر نیم ساعت بعد سند آن به صورت اتوماتیک در سیستم صندوق ثبت می گردد. قابل ذکر است مبالغ واریزی بالای پانصد میلیون ریال در بانک ملی ۲۴ ساعت بعد به حساب شما منظور می گردد در صورت درخواست واریز آنی باید مبالغ خود را به صورت چند مرحله و کمتر از پانصد میلیون ریال واریز نمائید. با استفاده از این سرویس نیاز به حضور شما در محل صندوق و ثبت سند نمی باشد و وجه واریزی به صورت اتوماتیک به حساب شما واریز می شود. 

دارندگان حساب بانک صادرات از امکانات زیر استفاده کنند: 

شعب بانک صادرات:
  • مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک صادرات ایران در هر نقطه از کشور و واریز وجه به حساب شماره ۰۲۱۴۳۲۲۴۴۲۰۰۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان با استفاده از شناسه واریز که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
  • انتقال کارت به کارت از طریق یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات و واریز وجه به کارت شماره ۵۷۴۲-۹۰۵۳-۶۹۱۹-۶۰۳۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان در هر ساعت از شبانه روز با استفاده از شناسه واریز که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
سامانه سپهر بانک صادرات:
  • انتخاب گزینه انتقال وجه / واریز به حساب یا کارت سایرین در بانک صادرات / وارد نمودن حساب مبداء (شماره حساب خودتان نزد بانک صادرات) / حساب مقصد ۰۲۱۴۳۲۲۴۴۲۰۰۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان / ثبت مبلغ مورد نظر / افزودن شناسه پرداخت که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.
  • انتخاب گزینه انتقال وجه / واریز به حساب یا کارت سایرین در بانک صادرات / وارد نمودن حساب مبداء (شماره حساب خودتان نزد بانک صادرات) / حساب کارت  مقصد ۵۷۴۲-۹۰۵۳-۶۹۱۹-۶۰۳۷ به نام قرض الحسنه فرهنگیان / ثبت مبلغ مورد نظر/ افزودن شناسه پرداخت که همان شماره حساب پس انداز مشتری نزد قرض الحسنه فرهنگیان می باشد.

توجه : چنانچه از این روش استفاده نمائید حداکثر نیم ساعت بعد سند آن به صورت اتوماتیک در سیستم صندوق ثبت می گردد. و دیگر نیاز به حضور شما در محل صندوق و ثبت سند نمی باشد.

ایمیل شما محرمانه است و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد
در صورت تمایل برای دریافت پاسخ ،شماره همراه خود را ثبت نمایید

Views: 436

پیمایش به بالا