برداشت از حساب

نوشته شده توسط  ترابی

قابل توجه مشتریان محترم

مطابق قانون و دستورالعمل های بانکی برداشت نقدی و انتقالی از حساب های پس انداز فقط به وسیله صاحب و یا کسی که قانوناً حق برداشت دارد ،امکان پذیر می باشد.

بنابراین از امضا نمودن فیش و واگذار  کردن آن به افراد دیگر خودداری نمایید چون صندوق از پرداخت آن معذور است.

 

تاریخ آخرین به روز رسانی سه شنبه ، 14 مهر 1394 ، 06:10