درخواست وام

نوشته شده توسط  ترابي

متقاضیان وام می توانند هر روز در ساعات اداری برای درخواست وام مراجعه نمایند.

برای درخواست وام حضور صاحب حساب با دفترچه یا کارت شناسایی معتبر الزامی است.ضمناً قبل از مراجعه به صندوق وضعیت خود را از نظر شرایط درخواست مانند تسویه به موقع وامهای قبلی یا پرداخت حداقل دوسوم اقساط وامهای قبلی و ....بررسی نمایید.

با فعال کردن اینترنت بانک و دریافت رمز می توانید وضعیت خود را بررسی نمایید.

تاریخ آخرین به روز رسانی دوشنبه ، 22 آذر 1395 ، 04:44